top of page
Poptávka

+ 4/0 I 4/4

4/0 znamená plnobarevný potisk z jedné strany.

4/4 znamená plnobarevný potisk z obou stran.

+ PANTONE

Systém barev – Pantone Matching System (PMS), patentovaný barevný prostor využívaný v řadě odvětví, převážně tisku a DTP. Systém Pantone využívají výrobci barev, vláken a textilií, a plastů. Vzorník si můžete ZDARMA stáhnout na našem webu.

+ Deboss

Technologie, kdy se grafika razí do materiálu raznicí, vzniklou ražbu je také možné vybarvit barvou. V případě silikonových náramků se jedná o nejkvalitnější možné provedení.

+ Emboss

Opak deboss technologie, grafika je vystouplá, jako na platební kartě. Povrch této vnější ražby je možné potisknout barvou. Vytváří dojem plastického vzhledu.

+ CMYK

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna). Model obsahuje čtyři základní barvy:

azurovou (Cyan);

purpurovou (Magenta);

žlutou (Yellow);

černou (Key, případně black

V ideálním případě by byly postačující pouze první tři barvy (model CMY), jejichž subtraktivním složením dohromady by měla vzniknout černá barva. Ve skutečnosti však při použití reálných barviv vznikne barva tmavě hnědo-šedivá. Zároveň je samostatná černá barva oproti míchání všech jednotlivých barev výrazně ekonomičtější, proto většina tiskových technik používá ještě čtvrtou, černou barvu.

+ DPI

Dots per inch (DPI) je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm. Někdy se také užívá zkratky PPI čili pixels per inch, pixely na palec.

Do jisté míry platí, že tiskárny s vyšší hodnotou DPI produkují jasnější a detailnější výstup. Tiskárna nemusí mít za všech okolností stejnou hodnotu DPI; závisí to na režimu tisku. Rozsah DPI podporovaný tiskárnou je nejvíce závislý na technologii používané tiskové hlavy.

Vždy je tak nejlepší zaslat nám podklady v rozlišení 300 DPI.

+ Ořez na formát

Výsledný formát tisku je následně dokončujícím zpracováním oříznut na čistý formát. Výrobek je oříznut o spad na čtverec nebo obdélník dle zadaných rozměrů a dle parametrů nastavení ořezových značek do výsledného čistého formátu.

+ Rastrová grafika

Tento typ grafiky je někdy také označován jako bitmapová grafika. Výsledný obraz je složen do mřížky o určitém počtu bodů, kdy každý z nich nese informaci o použité barvě.
Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. Rozmístění a počet barevných bodů obvykle odpovídají zařízení, na kterém se obrázek vykresluje (monitor, tiskárna). Pokud se obrázek zobrazuje na monitoru, pak většinou stačí rozlišení 72 DPI, pro tisk na tiskárně 300 DPI.

+ RGB

Barevný model RGB obsahuje tři základní barvy R - červenou, G - zelenou a B - modrou. Předpokladem modelu je, že světlo těchto barev vyzařované do okolí skládá ostatní barvy - kombinací červené a zelené vznikne žlutá, kombinací všech barev modelu pak bílá. Proto se modelu říká aditivní způsob míchání barev. Černá barva naopak vznikne tak, že není vyzařována žádná barva.
Barevná model RGB se používá v zařízeních, která světlo vyzařují, tj. například počítačové monitory, dataprojektory, televize ad. Každý pixel na obrazovce je v počítači reprezentován jako hodnoty pro červenou, zelenou a modrou. Tyto hodnoty jsou převedeny do elektrického napětí přes gama korekci a zamyšlená intenzita je reprodukována na displej. Běžně dnes zobrazovací displeje využívají 24 bitů na 1 pixel - 8bitů pro každou z barev, mající rozsah 256 (0 - 255) možných hodnot intenzity pro každou barvu.

+ Spadávka (platí především pro karty s potiskem)

Spadávka je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tisky, kde má být barva až do kraje.
Dokument obsahující spadávku se vždy tiskne na tiskový arch větší, než je zamýšlený rozměr výsledné tiskoviny, a musí obsahovat ořezové značky, dle kterých je při následném zpracování ořezán na požadovaný formát.
Nepsaným standardem je spadávka 3 – 5 mm široká.

+ Vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů - px) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Největší výhodou je libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku beze ztráty kvality.
Teoretickým základem vektorové grafiky je analytická geometrie. Obrázek není složen z jednotlivých bodů, ale z křivek – vektorů. Křivky spojují jednotlivé kotevní body a mohou mít definovanou výplň (barevná plocha nebo barevný přechod). Tyto čáry se nazývají Bézierovy křivky.

+ RFID

Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je další generace identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost.

Čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. Pro komunikaci využívají převážně nosnou frekvenci 125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz. V některých státech se dají používat i další frekvence jako 868 MHz (v Evropě) a 915 MHz (v Americe).

Technologii RFID využívá a vylepšuje novější systém NFC, rozšiřující jejich možnosti a používaní.

RFID čipy různých frekvencí se používají jako čipová časomíra pro změření účastníků sportovních závodů, především masových, kde není možné měřit jednotlivce přesně stopkami. Závodníci mají čip umístěn obvykle na textilním pásku nad kotníkem, na startovním čísle nebo na přilbě. Čip se načte při průběhu cílovou linií, kde je umístěna anténa. Frekvence RFID HF (13 MHz) vyžadují dlouhé kovové smyčky položené v cílové linii, vyšší frekvence UHF (860 MHz) potom malé antény na straně v cíli. Dosah antény UHF je přibližně 6 metrů. Spolehlivost čtení a dosah čtečky čipů může být negativně ovlivněn lidským tělem, neboť voda v něm pohlcuje rádiový signál.

+ NFC

Můžete znát díky Apple pay / Google pay. Systémy slouží jako mobilní peněženka a umožňují platit bezkontaktně pomocí NFC.

Near field communication (NFC) je modulární technologie rádiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm) s přiblížením přístrojů. Tuto architekturu definuje sada standardů ISO. Současné a předpokládané využití této technologie je především ve výměně klíčových dat při bezkontaktních finančních transakcích a ve zjednodušené konfiguraci spojení rádiových zařízení, jako např. Wi-Fi. S využitím této technologie se počítá ve vzájemné komunikaci jak dvou aktivních přístrojů (např. příslušně vybavených mobilních telefonů), tak aktivních zařízení s pasivními zařízeními (s tzv. tagem, pasivním nenapájeným NFC zařízením) jako čtečka s bezkontaktní platební kartou.

+ Čipová karta

Čipová karta je plastová karta kapesní velikosti s integrovaným obvodem (čipem), který je schopen zpracovávat data. To znamená, že zařízení je schopno přijmout data, zpracovat je a vrátit požadované informace. Čipové karty je možné rozdělit na paměťové a mikroprocesorové. Karty jsou většinou vyrobeny z PVC nebo ABS. Mohou obsahovat hologram a jiné bezpečnostní prvky znesnadňující jejich padělání. Používají se také tam, kde je potřeba spolehlivé a bezpečné autentizace.

  • Řízení přístupu: Zaměstnanecké přístupové karty určující přístup do chráněných areálů. Možné spojení s dalšími typy zabezpečení (Biometrie).

  • Doprava: Řidičská oprávnění, karty pro hromadnou dopravu, moduly pro výběr mýtného

  • Věrnostní karty: karty obchodních domů pro sběr informací o zákaznících s benefitním systémem.

  • Zdravotnictví: Sběr informací o stavu pacienta, ověření zdravotního pojištění

+ Kontaktní čipové karty

Karty mají kontakt o velikosti přibližně jeden čtvereční centimetr s pozlacenými kontaktními ploškami. Plošky poskytují elektrické propojení po vložení do čtečky, která jsou použita jako komunikační médium mezi čipovou kartou a zařízením (počítačem, bankovním terminálem nebo mobilním telefonem).

+ Bezkontaktní čipové karty

Bezkontaktní čipové karty v současnosti se používají především pro placení vstupenek či jízdenek. Dále jsou známé aplikace pro identifikaci osob (řidičské průkazy, nemocniční průkazy pacientů). Karty komunikují pomocí bezdrátové technologie s přenosovou rychlostí 106–848 kbit/s. Napájení je pomocí bezdrátové indukce z terminálu. 

+ Frekvence čipu

Čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. Pro komunikaci využívají převážně nosnou frekvenci 125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz. V některých státech se dají používat i další frekvence jako 868 MHz (v Evropě) a 915 MHz (v Americe).

+ DUAL ČIP

Znamená 2 odlišné čipy v jednom obalu. To znamená, že v čipové kartě, klíčence, náramku. apod. mohou být zároveň čipy EM i MIF (nebo jiná kombinace). Čipy však musejí pracovat na rozdílných frekvencích.

+ UID (unikátní číslo čipu)

Každý čip má své UID, které Vám můžeme potisknout nebo vygravírovat na konkrétní identifikační médium.

+ LF (Low frequency)

Pásmo LF pokrývá frekvence od 30 KHz do 300 KHz, kde systémy LF RFID pracují při 125 KHz, existují i některé, které pracují při 134 KHz. Toto frekvenční pásmo poskytuje krátký rozsah čtení okolo 10 cm, avšak s pomalejší rychlostí čtení ve srovnání s vyššími frekvencemi. LF RFID není příliš citlivý na interference rádiových vln.

Aplikace pro LF RFID zahrnují většinou docházku a přístupy, případně sledování hospodářských zvířat.

+ HF (High frequency)

HF pásmo se pohybuje od 3 do 30 MHz, kde typicky vysokofrekvenční RFID systémy pracují na 13,56 MHz s rozsahy čtení mezi 10 cm až 1 metrem. Vysokofrekvenční RFID systémy vykazují střední citlivost na rušení. Mezi aplikace HF RFID patří aplikace pro jízdenky, platby a přenos dat.

+ UHF (Ultra high frequency)

Frekvenční pásmo UHF pokrývá rozsah od 300 MHz do 3 GHz, kde systémy UHF RFID vyhovují globálnímu, všeobecně přijatému standardu UHF Gen2, který obvykle používá pásmo 860 až 960 MHz. Aplikace technologie UHF zahrnuje mnoho odvětví; včetně maloobchodu, zdravotnictví, biologických věd, farmacie, boje proti padělání, dopravy a výroby.

+ RFID TAG

Znamená přívěšek / klíčenku. V našem případě čipovou klíčenku, resp. tag s čipem.

SLOVNÍČEK POJMŮ

Tel: +420 607 476 644            E-mail: info@zakazkovadilna.cz

bottom of page