top of page

Průvodce formáty UID

Aktualizováno: 5. 7. 2023

Úvod

UID (Unique Identifier) je jedinečné číslo přiřazené RFID čipu, které slouží k jeho jednoznačné identifikaci. Existuje několik formátů UID, které se používají pro různé účely a aplikace. V tomto článku se podíváme na některé z nejběžnějších formátů UID a jejich použití.

Vždy záleží na nastavení Vaší čtečky, resp. formátu, který zobrazí po načtení čipu.

Decimální formát

Decimální formát je založen na desítkové soustavě a používá čísla od 0 do 9. Decimální UID může vypadat například takto: 123456789. Tento formát je jednoduchý a snadno čitelný pro člověka, což ho činí vhodným pro aplikace, kde je třeba UID snadno přečíst a zpracovat, například v maloobchodě nebo při sledování zásob.

Hexadecimální formát

Hexadecimální formát používá základ 16 a kombinuje čísla od 0 do 9 s písmeny A až F. Příklad hexadecimálního UID může vypadat takto: 1A2B3C4D. Tento formát je kompaktnější než decimální a často se používá v elektronice a informatice, například při programování RFID čipů.

Binární formát

Binární formát je založen na základu 2 a používá pouze čísla 0 a 1. Příklad binárního UID by mohl vypadat takto: 1010011010. Tento formát je vhodný pro zpracování počítačem, ale méně čitelný pro člověka. Binární UID se často používá v technických aplikacích, jako je například komunikace mezi RFID čtečkou a čipem.

8H10D formát

8H10D formát je kombinací osmi hexadecimálních číslic následovaných deseti decimálními číslicemi. Příklad 8H10D UID může vypadat takto: 1A2B3C4D1234567890. Tento formát je komplexnější než ostatní a může být použit v aplikacích, kde je třeba kombinovat výhody hexadecimálního a decimálního formátu pro různé části UID.

Oktální formát

Oktální formát používá základ 8 a čísla od 0 do 7. Příklad oktálního UID může vypadat takto: 01234567. Tento formát je méně běžný než decimální, hexadecimální nebo binární formáty, ale může být použit v některých specializovaných aplikacích, kde je třeba kompaktního zápisu s menším počtem číslic.

ASCII formát

ASCII formát používá americký standardní kód pro informační výměnu (ASCII) pro reprezentaci UID. Příklad ASCII UID může vypadat takto: "ABCD1234". Tento formát je vhodný pro aplikace, kde je třeba snadné čtení a zápis UID pro člověka, jako například v textových souborech nebo databázích.

Pozitivní formát

Pozitivní formát je způsob zobrazení číselných hodnot, který zahrnuje pouze kladná čísla a nulu. Tento formát je nejběžnější a nejpřirozenější způsob, jak lidé čísla vnímají a používají v každodenním životě. V kontextu RFID čipů a UID čísel je pozitivní formát často používán při zaznamenávání a ukládání číselných hodnot, jako jsou sériová čísla nebo identifikátory. Pozitivní formát je snadno čitelný a přehledný, což usnadňuje manipulaci s čísly a jejich správnou interpretaci.

Negativní formát

Negativní formát je způsob zobrazení číselných hodnot, který zahrnuje jak kladná, tak záporná čísla. V některých aplikacích a systémech mohou být záporná čísla užitečná pro rozlišení nebo označení určitých stavů nebo vlastností. V kontextu RFID čipů a UID čísel se negativní formát může používat v případech, kdy je třeba rozlišit mezi různými kategoriemi nebo skupinami čipů, nebo když je nutné zaznamenat číselné hodnoty, které mohou zahrnovat záporné hodnoty. Negativní formát může být méně intuitivní a komplikovanější pro laiky, ale v některých situacích přináší flexibilitu a rozšířené možnosti pro správu a manipulaci s UID čísly.

Příklad pozitivního a negativního formátu


1) Představme si, že máme RFID čip s UID číslem 12345. V pozitivním formátu bude toto UID číslo zobrazeno přímo jako 12345, což je snadno čitelné a přehledné.

Nicméně, pokud bychom chtěli použít negativní formát pro stejné UID číslo, můžeme například převést toto číslo na zápornou hodnotu, tedy -12345. Použití negativního formátu zde umožňuje rozlišit mezi různými kategoriemi nebo skupinami čipů, kde kladné a záporné hodnoty mohou představovat různé vlastnosti nebo stavy. V tomto případě by negativní hodnota mohla naznačovat, že čip patří do jiné skupiny nebo že vyžaduje zvláštní zpracování.


2)Představme si, že máme RFID čip s UID číslem 1A2B3C v hexadecimálním formátu. V pozitivním formátu bude toto UID číslo zobrazeno přímo jako 1A2B3C, což je snadno čitelné a přehledné.

Nicméně, pokud bychom chtěli použít negativní formát pro stejné UID číslo, nejprve bychom převedli hexadecimální číslo na jeho decimální ekvivalent, který by byl 1708988. Poté bychom převáděli toto decimální číslo na jeho zápornou hodnotu, což by bylo -1708988. Nakonec bychom převedli zápornou decimální hodnotu zpět na hexadecimální formát, což by dalo -1A2B3C. Použití negativního formátu zde umožňuje rozlišit mezi různými kategoriemi nebo skupinami čipů, kde kladné a záporné hodnoty mohou představovat různé vlastnosti nebo stavy. V tomto případě by negativní hodnota mohla naznačovat, že čip patří do jiné skupiny nebo že vyžaduje zvláštní zpracování.


Našim zákazníkům poskytujeme bezplatný servis a podporu při převodech formátů.5 tipů, kde lze konvertovat formáty mezi sebou

  1. Online UID Converter: https://www.scancard.cz/Online-UID-Converter – online nástroj pro konverzi mezi různými formáty UID.

  2. RapidTables: https://www.rapidtables.com – nástroje pro konverzi mezi decimálními, hexadecimálními, binárními a oktálními čísly.

  3. ConvertAll: https://convertall.bellflowerpress.com – univerzální jednotkový konvertor, který zahrnuje i konverzi číselných soustav.

  4. Hexadecimal to ASCII Converter: https://www.asciitohex.com – online nástroj pro konverzi mezi hexadecimálním a ASCII formátem.

  5. BinaryHexConverter: https://www.binaryhexconverter.com – online nástroj pro konverzi mezi binárními, hexadecimálními, decimálními a oktálními čísly.

Závěr

Formáty UID jsou důležitou součástí RFID/NFC technologie, protože umožňují jednoznačnou identifikaci čipů a jejich správnou interpretaci v různých aplikacích. Každý formát má své výhody a nevýhody, a proto je důležité vybrat ten správný formát pro konkrétní použití. V tomto článku jsme se seznámili s několika běžnými formáty UID, jejich příklady a použitím v praxi. Pro konverzi mezi různými formáty lze využít online nástroje, které jsme uvedli výše.
65 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Tel: +420 607 476 644            E-mail: info@zakazkovadilna.cz

bottom of page