top of page

Rozdíly mezi aktivními a pasivními RFID klíčenkami


Porovnání pasivních a aktivních RFID klíčenek


Aktivní vs. Pasivní RFID: Základní Rozdíly

Typ RFID

Charakteristika

Využití

Aktivní RFID

Obsahují vlastní zdroj energie, delší dosah, větší paměť.

Vhodné pro sledování majetku na velké vzdálenosti.

Pasivní RFID

Bez vlastního zdroje energie, menší dosah, nižší náklady.

Používají se pro značení zboží, přístupové systémy.

Aktivní RFID klíčenky


Aktivní RFID klíčenky jsou vybaveny vlastním zdrojem energie, což jim umožňuje aktivně vysílat signál na větší vzdálenost. Mají také větší kapacitu paměti, což z nich činí ideální volbu pro složitější aplikace, jako je sledování v reálném čase nebo sledování majetku na velké vzdálenosti.
Černá aktivní RFID klíčenka 2,45 Ghz
Aktivní RFID klíčenka 2,45 Ghz

Aktivní RFID klíčenka 433 mhz
Aktivní RFID klíčenka 433 mhz

Výhody Aktivních RFID Klíčenek:


  • Delší Dosah: Mohou být detekovány na vzdálenost až několika metrů.

  • Vyšší Kapacita Paměti: Umožňuje ukládat více informací.

  • Větší Funkčnost: Může zahrnovat senzory a další funkce.


Pasivní RFID klíčenky


Pasivní RFID klíčenky neobsahují vlastní zdroj energie a místo toho jsou aktivovány energií z RFID čtečky. Tyto tagy jsou obvykle menší, levnější a mají kratší dosah, což je činí vhodnými pro hromadné použití, jako je sledování zboží v maloobchodě nebo přístupové systémy.


Výhody pasivních RFID klíčenek:


  • Nižší náklady: Levnější výroba a distribuce.

  • Menší velikost: Může být snadno integrována do různých produktů.

  • Bez potřeby baterie: Nevyžadují pravidelnou výměnu baterie.


Výběr správného typu RFID klíčenky


Při výběru mezi aktivními a pasivními RFID klíčenkami je důležité zvážit následující faktory:

  • Dosah a životnost baterie: Pro dlouhodobé sledování je lepší zvolit aktivní RFID.

  • Náklady a měřítko: Pro hromadné značení zboží je vhodnější pasivní RFID.

  • Komplexnost aplikace: Složitější požadavky mohou vyžadovat aktivní RFID s vyšší funkcionalitou.


Aktivní a pasivní RFID klíčenky mají své specifické výhody a nevýhody. Záleží na konkrétním využití a požadavcích aplikace, který typ je nejvhodnější.


7 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Tel: +420 607 476 644            E-mail: info@zakazkovadilna.cz

bottom of page